Vznešená rasa Wraithů

Statusy

Admin:

Je zkratkou slova administrátor. Člověk, který ve hře tímto titulem disponuje se již dlouho zásadním způsobem věnuje vytváření hry, zajišťování jejího chodu a dalšího rozvoje. Admin je člověk nestranný, kterému nejde o vlastní prospěch ve hře, ale o dobro a rozvoj hry. Neúčastní se aktivně hry, nemůže být tedy členem vedení a nemůže se ani aktivně účastnit dalšího dění.


Vůdce(Královna):

Vůdce si volí svobodně, všichni hráči v dané rase v sekci vláda.
Prezentuje a hájí zájmy své rasy ve vesmíru.
Sestavuje si vládu, za kterou i zodpovídá, jako i za všechny občany v rase.
Pravomoc:
Uzavírat smlouvy
Dosazovat členy vlády
Přepínat vztahy k jiným rasám
Vyhazovat lidi k vyvrhelům/ přijímat lidi od vyvrhelů
Měnit celorasovou politiku
Měnit základní info na Hl. stránce
Posílat nag z fondu / posílat armádu z rasové armády /  exil / cp
Přidělovat národní hrdiny


Zástupce(Velitel hnízda):

Vybírá si jej a dosazuje vůdce rasy.
Pokud zde není vůdce, přebírá zodpovědnost a může jednat jeho jménem.
Pravomoc:
Posílat nag z fondu / posílat armádu z rasové armády /  exil / cp
Přidělovat národní hrdiny
Přepínat vztahy k jiným rasám

Ministr(Komandér):

Dosazuje vůdce rasy a také jim dává různé pravomoce. Od posílání armády z RA, nagu z RF, po daně, změnu CP a udělování exilu a jeho odebírání. Může psát na VIP a VIPR. Vidí stav RA + RF.
Pravomoc:
Posílat nag z fondu / posílat armádu z rasové armády /  exil / cp
Přidělovat národní hrdiny


Veterán:

Je hráč, který tuto hru hraje už nějaký ten pátek. Rozumí podrobně hře i různým herním vychytávkám. Může  číst na VIP planetě, psát a číst na Veteránském fórum a musí se řídit Veteránskými pravidly. Status veterán uděluje HV (Hlavní veterán).

Moderátor:

Uděluje HM (Hlavní moderátor) nebo admin Kutyslav, počet v rase dle potřeby.
Status může být kdykoliv odebrán za neplnění moderátorských pravidel, či zneužití statusu . Moderátoři v rase: Temny_Apofis, DarkMooN.

Občan(Bojovník Aliance):

Každý hráč, který se zaregistruje do hry, bez dalších statusů.

AntiMulti tým:

může vkládat "mulťáky" (hráč, který má druhý login, který využívá ve svůj prospěch) do AntiMulti tabulky a může mazat jakýkoliv příspěvek na AntiMulti fóru.

Učitel:

Za učitele zodpovídá HM (Hlavní učitel) a admin dohlížející na Učitele(Mammoth), počet bude usměrňován, dle potřeb.
Učí nováčky a pomáhá pochopit smysl této hry. Může odpovídat na Dotazy nováčků.
Učitel v rase zodpovědně vybere hráče, kterým se dá status nováček a zašle jej aminu Mammoth do pošty nebo na učitelské fórum. Admin může odebrat status, kdykoliv během věku za neplnění povinností, či jiné prohřešky (např..požádání o status nováčka zkušeným hráčům).

Nováček:

O status si mohou hráči napsat sami učiteli v rase, nebo své vládě, která to předá učiteli.
Status nemusí být adminy přidán, z důvodu, že se nejedná o nováčka.

Ostuda:

Za hrubé, či opakované porušovaní pravidel.

Vyhnanec:

Je občan, který nějakým způsobem porušil pravidla v rase. Neměl dosídleno 20 planet, neplatil daně, neposílal nag do fondu. A je starší 3 dnů. Vyndat ho může kdokoliv z vlády, až napraví to, co udělal špatně.

Ocenění Za čestnost

Image Hosted by ImageShack.us

Status, dostane každý hráč, avšak podmínkou je hrát za stejný nick nejméně 3 věky, bez přerušení či změny názvu nicku. Status bude následovně dáván za dva věky čestného hraní.
Toto posuzuje HA Poor + návrhy mu může dávat celý admin tým a hráči sami - hlavně s tímto statusem

Důvody odebraní :
1. Nebýt v exilu (Admin prošetří jestli právem)
Odebraní na tento vek.
2. Mít po dobu celého veku 12 a vice planet. V případě klesnutí pod limit je 48 hodin na uvedení všeho do správného stavu.
Odebrání na tento vek + další
3. Nebýt vulgární či jinak obtěžovat na fórech.
Odebraní na tento vek + PŘÍŠTÍ
4. Pokud mam důvěru hráčů - funkci ve vládě - neudělat čin proti rase.
Odebraní na 5 věků.
5. Přecházet k jiné rase bez souhlasu vůdce od stáří loginu 7 dnu.
Odebrání na tento + PŘÍŠTÍ věk
6. Byt u Vyvrhelů více než 48 hod.
Odebrání na tento věk + příští
7. Porušení pravidel.
Odebrání podle prohřešku 2-6 věků
8. Po dobu ostudy / na dobu ostudy
Při 2. ostudě odebrání do KONCE VĚKU, při 3. za věk odebrání na tento + další Věk.
9. Kdo bude útočit na rasu co má Azyl se statusem za čestnost
odebrání na tento vek + příští
10. Získání banu a následně po odbanování.
nemožnost zisku 6 věků, při druhém banu nemožnost zisku NIKDY.
11. Slibování statusů, postů ve vládě, vyhrožování, vydírání.
Odebrání na tento + podle závažnosti další 1 - 4 věky
12. Pokud má hráč status ve hře, neporušení pravidel daného statusu.
Odebrání na 2-6 věků

Status je výrazem uznáni aminů, že hráč je čestným, férovým, dodržuje morální a slušné zásady chování, nepřechází z rasy do rasy, neprozrazuje interní informace ras.
Status „Za čestnost“ se začne přidělovat na Vaše písemné žádosti s předmětem: Čestnost a následnému schválení.
Status nebude dáván automaticky.

Pokud Vám odepíší že nemáte nárok - může to změnit dopis od hráčem s tímto statusem, nebo od jiného admina, který Vás zná. Změny, či případné dodatky budou napsány na OA


Výhody statusu:
-můžete číst VIP fórum
-na Hlavním vidí přesný čas serveru
-v obchode vidí název planety a rasu od které pochází
-v obchodě může denně koupit o dvě planety více než Gold hráč

 
© 2008-2010 Temny Apofis - majetek Wraithů a naší královny.